preloader

Zirkon e max

Zirkon e max

Kurorat Zirkon E-max kanë në përbërjen e tyre të dy materialet. Pjesa e brendëshme e struktuës ka përbërje zirkoni dhe në pjesën e jashtme, struktura është e përbërë nga E-max.

01 para
01 pas