preloader

Pastrim i dhëmbëve dhe flourizim i tyre

Pastrim i dhëmbëve dhe flourizim i tyre

Ashtu si për të rriturit, pastrim i dhëmbëve dhe flourizim i tyre rekomandohet edhe për fëmijët. Në varësi të sasisë së pllakës dhe gurëzave në dhëmbët tuaj, dentisti do të kryejë një pastrim të thjeshtë ose flourizim.