preloader

Periodontologji

Periodontologji

Periodontologjia është studimi i një sistemi të specializuar të indeve të forta (kockave) dhe të buta (gingiva) që mbështet dhëmbët dhe ruan pozicionin e tij në maksillë dhe mandibulë (kockat e kafkës). Ky grup indesh quhet periodontium dhe përbëhet nga kocka alveolare, çimento rrënjë, ligamenti periodontal dhe gingiva. Dhëmbët janë brenda kockës alveolare dhe mbështeten nga ligamenti periodontal që bashkon çimenton që mbulon rrënjën e dhëmbit. Këto inde të gjalla mund të përshtaten me ndryshime të ndryshme në gojë që lejojnë ruajtjen e pozicionit të dhëmbëve në një mënyrë të qëndrueshme.