preloader

Kurim i ginivitis

Kurim i ginivitis

Gingiviti zakonisht pastrohet pas një pastrimi të plotë profesional – për sa kohë që vazhdoni një higjienë të mirë orale në shtëpi. Dentisti juaj do t’ju ndihmojë të planifikoni një program efektiv në shtëpi dhe një orar kontrollesh dhe pastrimi të rregullta profesionale.

gingivitis para
gingivitis