preloader

Ura

Në rast se një ose më shumë dhëmbë mungojnë, ne shpojmë dhëmbët fqinj dhe ata shërbejnë si bartës të disa kurorave të lidhura në një urë.

06 para
06 pas