preloader

Kirurgji dentare

Kirurgji dentare

Kirurgjia orale i referohet çdo procedure kirurgjikale të kryer në dhëmbët, mishrat, nofullat ose strukturat e tjera orale. Kjo përfshin nxjerrjet, implantet, transplantet e mishrave të dhëmbëve dhe operacionet e nofullës. Kirurgjia orale zakonisht kryhet nga një kirurg oral dhe maksilofacial ose një periodontist. Këta janë specialistë dentarë që kanë trajnim të avancuar në procedurat e kirurgjisë orale.

12 implante para
12 ipmlante pas