preloader

Graft kockor

Graft kockor

Një transplant kockor dentar shton volumin dhe dendësinë në nofullën tuaj në zonat ku ka ndodhur humbja e kockave. Pasi të jetë vendosur grafti i kockës, ai mban hapësirë ​​për trupin tuaj për të kryer punën e riparimit. Me fjalë të tjera, një transplant kockor dentar është si një skelë mbi të cilën mund të rritet dhe rigjenerohet indi juaj kockor.

Në disa raste, ofruesi juaj dentar mund të kombinojë një transplant kockor dentar me plazmën e pasur me trombocite (PRP). Kjo është marrë nga një mostër e gjakut tuaj dhe përdoret për të nxitur shërimin dhe rigjenerimin e indeve.

Kush ka nevojë për një transplant kockor dentar?
Një person me humbje kockore në nofullën e tij zakonisht ka nevojë për një transplant kockor dentar. Kjo procedurë mund të rekomandohet nëse:

  • Janë duke hequr një dhëmb.
  • Planifikoni të zëvendësoni një dhëmb që mungon me një implant dentar.
  • Duhet të rindërtoni nofullën përpara se të merrni proteza.
  • Keni zona me humbje kockore për shkak të sëmundjes së mishrave të dhëmbëve (periodontale).