preloader

Vendosja e aparateve interceptive për rregullimin e rritjes së nofullave dhe relacionit mes tyre

Vendosja e aparateve interceptive për rregullimin e rritjes së nofullave dhe relacionit mes tyre

Ortodoncia interceptive është një qasje që përdor trajtime me faza për të manipuluar rritjen dhe për të korrigjuar problemet e okluzionit zhvillimor.

Rekomandohet që fëmijët të vizitojnë një ortodont që në moshën shtatë vjeçare për t’u vlerësuar për trajtim ortodontik.

Trajtimi ortodontik interceptiv (i njohur gjithashtu si Faza e Parë ose Trajtimi i Hershëm) zakonisht fillon rreth moshës tetë ose nëntë vjeç. Faza e dytë do të fillojë rreth moshës 11 vjeç ose më të vjetër. Qëllimi i trajtimit të hershëm është korrigjimi i rritjes së nofullës dhe disa problemeve të kafshimit, si p.sh. Trajtimi i hershëm gjithashtu ndihmon në krijimin e hapësirës për hyrjen e duhur të dhëmbëve të përhershëm dhe zvogëlimin e gjasave për nxjerrje në të ardhmen.

DSCN4435_1