preloader

Protetikë dentare fikse

Protetikë dentare fikse

Protezat fikse përfshijnë këllëfët dhe urat. Ato përdoren për të zëvendësuar dhëmbët natyralë dhe për të përmirësuar estetikën e dhëmbëve, kur dhëmbët dëmtohen, por akoma mund të rikuperohen.

Kurorat dentare janë restaurime artificiale që zëvendësojnë përgjithmonë dhëmbët e thyer, të humbur ose të copëtuar. Janë veshje që shkojnë përtej dhëmbit origjinal. Kurorat mund të jenë prej qeramike prej zirkoni, metali qeramik, ari qeramik ose qeramika e plotë.

Përveç zëvendësimit të një dhëmbi në përsosmëri, ata janë gjithashtu në gjendje të përsërisin natyralitetin. Protezat dentare fikse përfshijnë kurora dhe ura të fiksuara në dhëmbë natyralë dhe ato të fiksuara në implantet e integruara të kockave. Ato janë proteza të përhershme dentare: të çimentuara në dhëmbë natyralë ose rrënjë artificiale dhe nuk mund të hiqen.

03 para
03 pas