preloader

Këllëfë

Këllëfë

Këllëfët veshin sipërfaqen e dhëmbëve. Ofrojnë një transformim të menjëhershëm për buzëqeshjen e një pacienti. Në rast se kurora e dhëmbit është e dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme ose estetikisht e papërshtatshme, ne e shpojmë dhe e zëvendësojmë me një kurorë artificiale.

04 para
05 pas