preloader

Ura

Në rast se një ose më shumë dhëmbë mungojnë, ne shpojmë dhëmbët fqinj dhe ata shërbejnë si bartës të disa kurorave të lidhura në një urë.