preloader

Protezim mobil

Protezim mobil

Në rast se humbja e dhëmbit është aq e domethënëse sa nuk mund të vendoset një urë ose implant dentar, atëherë përdorim protezat e lëvizshme. Ato mund të hiqen nga goja dhe për këtë arsye janë të lehta për tu mirëmbajtur.

combined-works-4