preloader

Proteza parciale te levizshme

Proteza parciale te levizshme

Kjo bëhet kur ka dhëmbë të pranishëm në nofull. Ato janë të lidhura me urën ku janë bashkimet. Shtojcat e përbashkëta lidhin urën dhe protezën e pjesshëme. Ajo bëhet nëpërmjet një lidhje të padukshme e cila mundëson një rezultat të mirë estetik. Proteza mund të hiqet dhe duhet të mirëmbahet.

a6cc10b270d60e07120c524bef4e58db