preloader

Rikonstruksion koronar

Rikonstruksion koronar

Thyerja e dhëmbit të përparmë, si pasojë e lëndimeve traumatike, ndodh shpesh në stomatologji. Rindërtimi i duhur i dhëmbëve të dëmtuar gjerësisht mund të arrihet përmes procedurës së ribashkimit të fragmentit të njohur si “Restaurimi Biologjik”. Ky raport i rastit i referohet estetikës dhe rikuperimit funksional të incizivëve qendrorë maksilarë të dëmtuar gjerësisht nëpërmjet përgatitjes dhe çimentimit me ngjitës të “Postave dhe kurorave biologjike” në një pacient të ri. Si shtyllat biologjike, ashtu edhe kurorat – fragmente postare dhe dentare të marra përmes dhëmbëve natyralë, të nxjerrë nga një individ tjetër – përfaqësojnë një opsion me kosto të ulët dhe një teknikë alternative për rikuperimin morfofunksional të dhëmbëve të përparmë të dëmtuar gjerësisht.

danger-of-infected-tooth